Preturi informative taxe si costuri obtinere autorizatie de constructie

PRETURI INFORMATIVE, TAXE NECESARE OBTINERII AVIZELOR DE SPECIALITATE, COSTURI INTOCMRE STUDII DE SPECIALITATE, TAXE C.U. SI A.C.

DOCUMENTATII

- taxa C.U. – tarif local aplicat / supraf. Teren – aprox. 20 -25 lei

- taxa A.C. – 0,5% din valoarea estimata a lucrarilor

- taxa timbru arhitect. – 0,05% din valoarea estimata a lucrarilor

NOTA -  fiecare primarie poate impune prin acord de consiliu local taxe suplimentare aplicabile ca taxa de eliberare a A.C.

- extras carte funciara – 20 lei

- extras de plan cadastral – 15 lei

STUDII DE SPECIALITATE

- plan pe suport topografic vizat O.C.P.I– 1250 lei

- studiu geotehnic al terenului cu verificator – 1000 lei

- studiu privind sistemele alternative de energie sau raport de audit energetic – 400 – 500 lei

- studiu de insorire ( acolo unde este cazul ) – 500 lei

- expertiza tehnica ( acolo unde este cazul ) – 1300 lei

AVIZE DE SPECIALITATE – Nu sunt obligatorii toate avizele enumerate, cerintele solicitate prin C.U. difera de la o localitate la alta ( costuri orientative, acestea pot diferii de la un furnizor la altul )

-aviz apa si canalizare – 150 lei

-aviz electrica – 120 lei

-aviz gaze – 290 lei

-aviz mediu – 100 lei

-aviz sanatatea populatiei – 250 lei

-aviz salubritate – 50 lei

-aviz Apele Romane – 300 lei

-aviz OMV – 500 lei

-aviz telefonizare – 400 lei

-aviz drum local – 80 lei

-aviz politie locala – 100 lei

-aviz politie judeteana – 100 lei

-aviz C.N.A.I.R. – 250 lei

 
© I.I.C. 2024
33
Positive SSL
Developer: [Instagram]