Definitii abrevieri termeni arhitecturali

DEFINITII ABREVIERI TERMENI ARHITECTURALI

C.U. – Certificat urbanism

D.T.A.C. – Documentatiie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de constructie

D.T.O.E. – Documentatie tehnica pentru organizare de santier

D.T.A.D. – Documentatie tehnica necesara obtinerii autorizatiei de demolare

P.T.E. – Proiect tehnic de executie necesar pt executarea lucrarilor de constructie autorizate

D.D.E. – Detalii tehnice de executie si listele de cantitati pt materialele necesare executarii lucrarilor de constructie autorizate

U.A.R. – Uniunea Nationala a Arhitectilor din Romania

P.A. – Proiect Arhitectural

I.S.C. – Inspectoratul de stat in Constructii

C.U.T  - este prescurtarea de la COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI si este raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor etajelor supraterane adunate) a cladirii si suprafata terenului pe care este amplasata cladirea. Coeficientul de utilizare al terenului il gasesti in certificatul de urbanism si intotdeauna va fi trecut coeficientul maxim admis.

P.O.T.  - este prescurtarea de la PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI si este raportul dintre suprafata construita la sol (amprenta la sol a cladirii sau proiectia pe sol a perimetrului etajelor superioare) si suprafata terenului pe care se construireste, rezultat care se inmulteste cu 100 deoarece se exprima in procente. Procentul de ocupare al terenului il gasesti in certificatul de urbanism si intotdeauna va fi trecut procentul maxim admis

P.U.G. - Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază (suprafeţe din intravilan, cât şi din extravilan). În acelaşi timp, PUG-ul stabileşte norme generale, pe baza cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, PUZ-urile ş apoi PUD-urile.

P.U.Z. - Planul Urbanistic Zonal  este un proiect care are caracter de reglementare specifică, detaliată a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcţiunile: locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice, etc.) şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localităţii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, acţiunile, priorităţile, reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zona studiată (PUZ-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcţie de fondurile disponibile).

P.U.D. - Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă de fapt documentaţia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate (se studiaza mai multe amplasamente, optiunea pt. realizarea unei constructii compatibila cu functiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.

 

© I.I.C. 2024
39
Positive SSL
Developer: [Instagram]