Ce contin documentatiile executate

D.T.A.C. - INCLUDE

1. Documentatie obtinere C.U. - include planul de amplasament al constructiei pe teren, memoriu tehnic de arhitectura, extras de carte funciara la zi, extras de plan cadastral la zi, cerere completata.

2. Documentatie obtinere avize solicitate prin C.U. – cerere, plan de amplasament al constructiei, memoriu tehnic, C.U., si dupa caz in functie de studiu, include si P.A.

3. Documentatie pt realizarea studiilor de specialitate – include C.U., memoriu tehnic, plan de amplasament, si dupa caz in functie de studiu, include si P.A.

4. Plan de rezistenta pt fundatii cu detaliile de executie aferente – faza D.T.A.C. – include planurile de fundatii, detaliile tehnice de executie a acestora, memoriu tehnic si referat de verificare conf. HG925 / 1995.

5. Planuri instalatii sanitare – faza D.T.A.C. – include planurile cu amplasamentul obiectelor sanitare si a trasselor de scurgere si alimentare aferente, , memoriu tehnic si referat de verificare conf. HG925 / 1995.

6. Planuri instalatii termice – faza D.T.A.C. – include planurile cu amplasamentul centralei termice, a radiatoarelor si a traseelor de alimentare aferente, , memoriu tehnic si referat de verificare conf. HG925 / 1995.

6. Planuri instalatii electrice – faza D.T.A.C. – include planurile cu amplasamentul corpurilor de iluminat, intrerupatoare, prize, tablou electric, traseele de alimentare aferente, memoriu tehnic si referat de verificare conf. HG925 / 1995.

7. Proiect arhitectural – faza D,T.A.C. – contine planurile arhitecturale finale in prezentare 2D, ale constructiei - plan parter si sau etaj , fatade, sectiune, plan invelitoare , planul de amplasament al constructiei pe suportul topografic vizat O.C.P.I., memoriu tehnic de arhitectura, verificare proiect conf. HG925 / 1995

8. Dosare finale pt depunere documentatiei in vederea obtinerii A.C. – include intocmirea a 2 dosare ( unul pt Primarie, unul pt Client ), cuprinzand toate documentele de la punctele anterioare, plus cerere completata, deviz general al lucrarilor, dovada inregistrarii proiectului la U.A.R., extras de carte funciara la zi, extras de plan cadastral la zi.

9. Punct de vedere al arhitectului – necesar la finalizarea lucrarilor, in procesul verbal de receptie finala intocmit cu Primaria.

P.T.E. + D.D.E. – FUNDATII SI STRUCTURA - INCLUDE

1. Piese scrise – include - Lista de semnaturi, Memoriu tehnic, Referat de verificare conf HG 925 / 1995, Caiete de sarcini, Instructiuni de urmarire in timp a constructiei, Program de control al calitatii, Liste de cantitati complete continand toate materialele necesare(betoane, armatura, cofraje, sapatura, umpluturi, cherestea sarpanta, etc,), Extrase de armare cu liste de fasonari pentru fiecare element in parte

2.Piese desenate – include - Plan de sapatura, Plan general si detalii armare fundatii, Elevatiile si sectiunile armarilor de stalpi, Planurile de cofraj si armare rampe scari, Planurile de cofraj si armare plansee, Planul de sarpanta.

D.T.A.D. – INCLUDE

1.Piese scrise – include - Lista şi semnăturile proiectanţilor, Memoriu tehnic de arhitectura, cu descrierea construcţiei care urmează să fie desfiinţată, fotografii color – format 9 x 12 cm – ale tuturor faţadelor, descrierea lucrărilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desfiinţare. Dovada inregistrarii proiectului la U.A.R.,, extras de carte funciara actualizat, extras de plan cadastral actualizat, cerere completata
2.Avize si studii de specialitate solicitate prin C.U.

3.Piese desenate – include - Plan de situaţie cu amplasarea tuturor imobilelor  ce urmeaza a se demola, Releveul construcţiilor care urmează să fie desfiinţate, planurile tuturor nivelurilor şi planul acoperişului, principalele secţiuni: transversală, longitudinală, alte secţiuni caracteristice, după caz, toate faţadele.

4. Punct de vedere al arhitectului – necesar la finalizarea lucrarilor, in procesul verbal de receptie finala intocmit cu Primaria

D.T.O.E. – INCLUDE

1.Piese scrise – include - Lista și semnăturile proiectanţilor,  Memoriu de arhitectura cu descrierea lucrărilor provizorii, organizarea incintei, modul de amplasare a construcţiilor, amenajărilor și depozitelor de materiale, asigurarea și procurarea de materiale și echipamente, asigurarea racordării provizorii la reţeaua de utilităţi urbane din zona amplasamentului, precizări cu privire la accese și împrejmuiri, precizări privind protecţia muncii.

2.Piese desenate – include – planul cu amplasamentul investiţiei și toate amenajările și construcţiile provizorii necesare realizării acesteia

D.T.A.C – IMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA, FOISOR – INCLUDE

1.Piese scrise – include - Lista şi semnăturile proiectanţilor, Memoriu tehnic de arhitectura, cu descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi executate

2.Piese desenate – include – Memoriu tehnic de arhitectura, Plan de situaţie cu amplasamentul obiectivelor propuse  planurile fatadelor, planul acoperişului si planul de fundatie, in cazul foisorului, plan vedere generala si sectiune pt imprejmuire, plan vedere generala si descriere in cazul fosei septice.

RANDARE 3D  P.A – INCLUDE

1.Piese desenate – include – prezentarea in format 3D a celor 4 fatade din P.A.( fatade principale si laterale )

   

© I.I.C. 2024
43
Positive SSL
Developer: [Instagram]