Documente si taxe necesare demararii documentatiilor

DOCUMENTE SI TAXE NECESARE DEMARARII PROCEDURILOR DE INTOCMIRE A DOCUMENTATIILOR SOLICITATE

1. Buletin proprietar(i)

2. Actul de proprietate asupra imobilului

3. Act de intabulare imobil

4. Plan de amplasaament si delimitare al imobilului

5. Plan de incadrare in zona al imbilului

6. Copie legalizata a actului de proprietate – este necesar pana la finalizarea si depunerea documentatiei pt. A.C.

7. Certificat de atestare fiscala, de la Directia Economica a Primariei, doar in cazul documentatiilor pt. D.T.O.E. - este necesar pana la finalizarea si depunerea documentatiei pt. A.C.

8.Avans 50 % din valoarea contractului. Diferenta de 50%, se achita la predarea documentatiei finale pt A.C.

© I.I.C. 2024
42
Positive SSL
Developer: [Instagram]