Programul - Prima Casa

​
PROGRAMUL PRIMA CASA PENTRU CONSTRUCTII NOI

Prezentare

- Programul guvernamental "Prima Casă" a fost introdus pentru a înlesni accesul persoanelor fizice la cumpărarea sau construirea de locuinÅ£e cu credite garantate de stat, potrivit legislaÅ£iei în vigoare.
- Programul "Prima Casă" este reglementat în prezent de OrdonanÅ£a de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 ÅŸi de normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.
- Obiectul acestuia este "facilitarea accesului persoanelor fizice la construirea unei locuinÅ£e prin contractarea de credite garantate de stat", potrivit ordonanÅ£ei de urgenţă, cu precizarea că, în cazul construirii unei case, beneficiarul programului trebuie să deÅ£ină în proprietate terenul pe care urmează să se realizeze construcÅ£ia.

"Prin locuinţă în sensul programului «Prima casă» se înÅ£elege orice imobil cu destinaÅ£ia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreÅŸti, facilităţile, dependinÅ£ele, dotările ÅŸi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinÅ£ele de locuit ale unei persoane sau familii".

Parteneri

 - Lista bancilor partenere include: BCR, BRD, Raiffeisen, Banca Românească, Alpha Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, Bancpost, Piraeus Bank,  Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank, Credit Agricole Bank, OTP Bank, Bank Leumi, Romanian International Bank, ING Bank, Marfin Bank ÅŸi CreditCoop.

Cerinte de eligibilitate

- sa nu deÅ£ina în proprietate exclusivă sau împreună cu soÅ£ul/soÅ£ia nici o locuinţă (indiferent de modul ÅŸi de momentul în care a fost dobândită), fie că deÅ£in în proprietate exclusivă sau împreună cu soÅ£ul/soÅ£ia cel mult o locuinţă (dobândită prin orice alt mod decât prin Program), în suprafaţă utilă mai mică de 50mp;
- construiesc o singură locuinţă, printr-un credit acordat ÅŸi garantat în condiÅ£iile Programului;
 

Destinatia

- locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele ANL;
- locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se realizeze construcţia.

 

Conditii de acordare

    - sa faca dovada achitarii avansului de 5 % catre constructor
    - să aibă în proprietate terenul pe care se va construi casa,  înscris în cartea funciară, liber de orice sarcini, ÅŸi să garanteze cu acesta, dar ÅŸi cu locuinÅ£a construită prin "Prima Casă";
    - să prezinte băncii proiectul tehnic ÅŸi detaliile de execuÅ£ie a locuinÅ£ei, întocmite conform legii;
    - să deÅ£ină o autorizaÅ£ie de construire valabilă, precum ÅŸi avizele ÅŸi acordurile necesare conform legii;
    - să prezinte băncii un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcÅ£ii -- în calitate de antreprenor general al imobilului --, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum ÅŸi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinÅ£ei. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări trebuie să rezulte că durata realizării construcÅ£iei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanÅ£area garantată;
    - să prevadă în contractul de antrepriză obligaÅ£ia antreprenorului general de a finaliza construcÅ£ia casei în maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanÅ£area garantată (termenul poate fi prelungit ulterior cu cel mult 12 luni);
    - să prezinte băncii certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanÅ£e mai mari de 60 de zile la plata obligaÅ£iilor faţă de bugetul general consolidat;
    - să prezinte băncii poliÅ£a de asigurare a lucrărilor de construcÅ£ii-montaj pentru casa în construcÅ£ie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de bancă ÅŸi să cesioneze în favoarea statului român ÅŸi a băncii drepturile derivând din poliţă, pe toată perioada de execuÅ£ie a lucrărilor;
    - să prezinte băncii dovada constituirii unei garanÅ£ii de bună execuÅ£ie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanÅ£ie bancară de bună execuÅ£ie;
    - să prezinte băncii contractul valabil încheiat cu un diriginte de ÅŸantier autorizat.
    - să îndeplinească cerinÅ£ele specifice prevăzute în normele interne de creditare ale băncii;
    - să se oblige să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
    - să nu cesioneze drepturile de construire ÅŸi să nu înstrăineze terenul ÅŸi locuinÅ£a construită prin program în primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
    - să noteze autorizaÅ£ia de construire în cartea funciară a terenului;
    - să asigure locuinÅ£a, după construire, împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţă să fie cesionate statului român ÅŸi a băncii;
    - să acopere din surse proprii eventualele costuri suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;
    - să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaÅ£iei de construire în cartea funciară;
    - să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinÅ£ei individuale, după finalizarea acesteia, ÅŸi să prezinte băncii documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

Conditii financiare

- Finantare in lei pe o perioada maxima de 30 ani
- Dobanda - Robor 3M la care se adauga o marja de numai 2%
- Se accepta o gama larga de venituri: de la venituri din salarii, pensii, dividende, drepturi de autor, chirii, rente viagere, pana la venituri din activitati independente. Poti obtine o suma mai mare daca aduci si veniturile a maximum 3 co-imprumutati. 

 

© CASE LEMN CASANEO 2022
33
Positive SSL
Developer: [Instagram]