Programul - Prima Casa


PROGRAMUL PRIMA CASA PENTRU CONSTRUCTII NOI

Prezentare

- Programul guvernamental "Prima Casă" a fost introdus pentru a înlesni accesul persoanelor fizice la cumpărarea sau construirea de locuinţe cu credite garantate de stat, potrivit legislaţiei în vigoare.
- Programul "Prima Casă" este reglementat în prezent de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 şi de normele de aplicare aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 717/2009.
- Obiectul acestuia este "facilitarea accesului persoanelor fizice la construirea unei locuinţe prin contractarea de credite garantate de stat", potrivit ordonanţei de urgenţă, cu precizarea că, în cazul construirii unei case, beneficiarul programului trebuie să deţină în proprietate terenul pe care urmează să se realizeze construcţia.

"Prin locuinţă în sensul programului «Prima casă» se înţelege orice imobil cu destinaţia de locuinţă, alcătuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, căile de acces, anexele gospodăreşti, facilităţile, dependinţele, dotările şi utilităţile, aferente acesteia, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii".

Parteneri

 - Lista bancilor partenere include: BCR, BRD, Raiffeisen, Banca Românească, Alpha Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, Bancpost, Piraeus Bank,  Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank, Credit Agricole Bank, OTP Bank, Bank Leumi, Romanian International Bank, ING Bank, Marfin Bank şi CreditCoop.

Cerinte de eligibilitate

- sa nu deţina în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul/soţia nici o locuinţă (indiferent de modul şi de momentul în care a fost dobândită), fie că deţin în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul/soţia cel mult o locuinţă (dobândită prin orice alt mod decât prin Program), în suprafaţă utilă mai mică de 50mp;
- construiesc o singură locuinţă, printr-un credit acordat şi garantat în condiţiile Programului;
 

Destinatia

- locuinţe viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele ANL;
- locuinţe care urmează să se construiască prin asociaţii fără personalitate juridică, cel puţin unul dintre asociaţi fiind proprietarul terenului pe care urmează să se realizeze construcţia.

 

Conditii de acordare

    - sa faca dovada achitarii avansului de 5 % catre constructor
    - să aibă în proprietate terenul pe care se va construi casa,  înscris în cartea funciară, liber de orice sarcini, şi să garanteze cu acesta, dar şi cu locuinţa construită prin "Prima Casă";
    - să prezinte băncii proiectul tehnic şi detaliile de execuţie a locuinţei, întocmite conform legii;
    - să deţină o autorizaţie de construire valabilă, precum şi avizele şi acordurile necesare conform legii;
    - să prezinte băncii un contract de antrepriză încheiat cu o societate de construcţii -- în calitate de antreprenor general al imobilului --, în baza căruia solicită acordarea finanţării garantate, precum şi estimările costurilor necesare pentru edificarea locuinţei. Din contractul de antrepriză/graficul de lucrări trebuie să rezulte că durata realizării construcţiei este de maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată;
    - să prevadă în contractul de antrepriză obligaţia antreprenorului general de a finaliza construcţia casei în maximum 18 luni de la data efectuării primei trageri din finanţarea garantată (termenul poate fi prelungit ulterior cu cel mult 12 luni);
    - să prezinte băncii certificatul de atestare fiscală eliberat la cererea constructorului, care atestă împrejurarea că acesta nu înregistrează restanţe mai mari de 60 de zile la plata obligaţiilor faţă de bugetul general consolidat;
    - să prezinte băncii poliţa de asigurare a lucrărilor de construcţii-montaj pentru casa în construcţie, încheiată cu o societate de asigurare agreată de bancă şi să cesioneze în favoarea statului român şi a băncii drepturile derivând din poliţă, pe toată perioada de execuţie a lucrărilor;
    - să prezinte băncii dovada constituirii unei garanţii de bună execuţie de 10% din valoarea totală a devizului estimativ de lucrări, sub forma unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie;
    - să prezinte băncii contractul valabil încheiat cu un diriginte de şantier autorizat.
    - să îndeplinească cerinţele specifice prevăzute în normele interne de creditare ale băncii;
    - să se oblige să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu trei rate de dobândă;
    - să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin program în primii cinci ani de la data instituirii ipotecii legale;
    - să noteze autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului;
    - să asigure locuinţa, după construire, împotriva tuturor riscurilor, iar drepturile derivând din poliţă să fie cesionate statului român şi a băncii;
    - să acopere din surse proprii eventualele costuri suplimentare faţă de cele din devizul estimativ;
    - să efectueze pe cheltuiala proprie formalităţile de notare a autorizaţiei de construire în cartea funciară;
    - să efectueze pe cheltuiala proprie toate formalităţile necesare înscrierii în cartea funciară a locuinţei individuale, după finalizarea acesteia, şi să prezinte băncii documentele necesare în vederea înscrierii ipotecilor legale în cartea funciară.

Conditii financiare

- Finantare in lei pe o perioada maxima de 30 ani
- Dobanda - Robor 3M la care se adauga o marja de numai 2%
- Se accepta o gama larga de venituri: de la venituri din salarii, pensii, dividende, drepturi de autor, chirii, rente viagere, pana la venituri din activitati independente. Poti obtine o suma mai mare daca aduci si veniturile a maximum 3 co-imprumutati. 

 

© CASE LEMN CASANEO 2021
72
Positive SSL
Developer: [Instagram]