BCR - creditul ipotecar - Casa Mea

CREDITUL IPOTECAR PENTRU CONSTRUIREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, CONSOLIDAREA SAU EXTINDEREA UNEI CASE

Beneficiile

- dobândă începând de la 4,95%/an zero comision de analiză credit
- zero comision de administrare credit
- risc valutar ZERO cât timp veniturile tale sau resursele care asigură rambursarea creditului sunt în aceeaÅŸi monedă cu creditului contractat
- NU ai nevoie de documente de venit, informatiile sunt obţinute din baza de date ANAF

Caracteristici

- DestinaÅ£ie:construirea / reabilitarea / modernizarea / consolidarea /extinderea de case          
- Suma minimă: 45.000 RON
- Suma maximă:  până la 85% din valoarea investiÅ£iei
- Termen maxim:  25 ani
Avans minim: - 15% daca termenul creditului este de maxim 20 de ani   
                       - 25% daca termenul creditului este mai mare de 20 de ani

GaranÅ£ii imobiliare:  - Ipotecă constituită în favoarea băncii asupra imobilului construit / reabilitat / modernizat /consolidat /extins prin credit
                                - Ipotecă constituită în favoarea băncii asupra terenului pe care se construieste
Pentru aducerea în garanÅ£ie a unui imobil în favoarea BCR este necesară evaluarea bunului de către un evaluator autorizat, membru al AsociaÅ£iei NaÅ£ionale a Evaluatorilor AutorizaÅ£i din România.
Efectuarea evaluării presupune plata unei taxe de evaluare, care depinde de tariful practicat ÅŸi comunicat de către evaluator. Plata evaluării se face către BCR, fie direct către evaluator, în funcÅ£ie de opÅ£iunea ta de realizare a evaluării: printr-un evaluator cu care BCR are incheiat contract de colaborare sau de către evaluatorul preferat de tine cu care vei incheia un contract de prestare servicii.
Lista nationala evaluatori autorizati

Asigurări obligatorii : - Asigurarea obligatorie a constructiei (PAD), cesionată în favoarea BCR.
                                 - Asigurarea facultativă a constructiei ce constituie garanÅ£ia creditului, cesionată în favoarea BCR; aveti posibilitatea de a încheia la sediul BCR poliÅ£a de asigurare facultativă a imobilului, pe toată perioada de creditare, la OMNIASIG VIG, dar se poate alege ÅŸi o altă societate de asigurări.
Asigurări opÈ›ionale : - Asigurare de viaţă (contra cost) în condiÅ£iile îndeplinirii cerinÅ£elor de eligibilitate stabilite de Asigurator.
                                 - Asigurarea complexă (contra cost)  care te sprijină, în situaÅ£ie de ÅŸomaj,concediu medical prelungit ÅŸi invaliditate totală ÅŸi permanentă (în condiÅ£iile îndeplinirii cerinÅ£elor de eligibilitate stabilite de Asigurator)
                                 - Asigurarea pentru afecÅ£iuni grave ÅŸi invaliditate parÅ£ială ÅŸi permanentă(contra cost) care te sprijină, în situaÅ£ia  apariÅ£iei riscurilor de infarct miocardic, cancer, accident vascular cerebral, invaliditate parÅ£ială ÅŸi permanentă (în condiÅ£iile îndeplinirii cerinÅ£elor de eligibilitate stabilite de Asigurator)

Costuri

- Rambursarea creditului: se face în rate lunare totale egale sau descrescătoare, într-un cont curent standard sau într-un cont curent de derulare credit, în funcÅ£ie de opÅ£iune
- Dobânda variabilă este formată din Indicele de referinţă ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M), la care se adaugă marja fixă/an (în procentul menÅ£ionat în tabel). Astfel, după perioada de dobândă fixă (5 ani sau 10 ani) urmează o rată de dobândă variabilă, care se modifică semestrial, independent de voinÅ£a BCR, în funcÅ£ie de evolutia Indicelui de referinţă ROBOR la 6 luni. Ca urmare a acestei fluctuaÅ£ii, valoarea ratelor tale lunare va creÅŸte sau va scădea.
- Costul asigurărilor obligatorii - Costuri percepute de terţe părţi, care nu sunt cunoscute de BCR:
- Onorariile notariale de autentificare ÅŸi taxele de intabulare a contractului de vânzare-cumpărare
- Costul pentru evaluarea garanţiei de către un evaluator care nu este contractat de BCR, conform opţiunii exprimate de către tine
- Comision unic: 90 RON pentru prestarea serviciilor cuprinse la data solicitării împrumutatului în lista de tarife ÅŸi servicii afiÅŸată la sediul BCR
- Pentru rambursarea anticipată totală sau parţială a creditului contractat, comisionul de rambursare anticipată va fi 0.

Calculator rate BCR

Documente necesare

ClienÈ›ii pentru care veniturile sunt raportate la ANAFÅŸi încasate de client în contul curent la BCR:
      - Fară documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF);
      - În cazul veniturilor din salarii, banca poate solicita suplimentar de la angajator AdeverinÈ›a privind durata contractului de muncă în urmatoarele situaÈ›ii - angajaÈ›i pe perioadă determinată,  clienÈ›i care lucrează la actualul angajator de mai puÈ›in de 36 luni;
       - În cazul în care veniturile curente sunt mai mari cu 20% faţă de veniturile din anul anterior, banca va solicita documente suplimentare;
      -  În cazul veniturilor din pensii este necesară prezentarea Deciziei de pensionare definitivă.

Clienții pentru care veniturile nu sunt raportate la ANAF (salariații MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliție Comunitară, Jandarmerie, salariații penitenciarelor sau ai altor unități cu caracter special);
      - AdeverinÈ›a angajator (pentru clienÈ›ii care încasează salariul în cont la BCR);
      - Adeverinta de salariu (pentru clientii care nu incaseaza salariul in cont la BCR);

Clienți pentru care veniturile din pensie nu sunt raportate la ANAF:
       - Talon de pensie recent sau extras de cont curent;
       - Decizia de pensionare definitivă;

BCR admite în calcul ÅŸi alte tipuri de venituri: venituri obÅ£inute de client din activităţi independente, alte venituri pe perioadă determinate încasate de persoane fizice (din alte surse), venituri obÅ£inute din contracte individuale de muncă/contracte de îmbarcare ale navigatorilor, alte venituri (rentă viageră, burse doctorale, postdoctorale etc.)

ALTE DOCUMENTE

 - acte de proprietate ale imobilului adus în garanÅ£ie - diferă în funcÅ£ie de destinaÅ£ia creditului (ex.: copii după actul de proprietate înregistrat la Biroul de Carte Funciară, copii după documentaÅ£ia cadastrală).
- extras CF actualizat pentru imobil sau teren
- cadastru/ schita/ releveu pentru imobil sau teren
- incheiere de intabulare a dreptului de proprietate asubra imobilului sau terenului
- contract de antrepriza pentru constructia ce urmeaza sa se realizeze,  din care sa reiasa pretul constructiei, avansul achitat si diferenta ramasa de plata
- dovada achitarii avansului  (ex. extras cont curent, depozit, ordin, de plata, mentiune in antecontract/ contract etc.)
- autorizatia de constructie pentru imobilul ce urmeaza sa se construiasca
- devizul estimativ si graficul de executie al lucrarilor ce urmeaza sa se execute conform contractului de antrepriza ( formulare standard ale bancii )
- dovada instituirii ipotecii de rang 1, pe autorizatia de constructie la OCPI

Detalii suplimentare :

Sursa - BCR - creditul ipotecar Casa Mea

© CASE LEMN CASANEO 2021
39
Positive SSL
Developer: [Instagram]