BCR - creditul ipotecar - Casa Mea

CREDITUL IPOTECAR PENTRU CONSTRUIREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA, CONSOLIDAREA SAU EXTINDEREA UNEI CASE

Beneficiile

- dobândă începând de la 4,95%/an zero comision de analiză credit
- zero comision de administrare credit
- risc valutar ZERO cât timp veniturile tale sau resursele care asigură rambursarea creditului sunt în aceeaşi monedă cu creditului contractat
- NU ai nevoie de documente de venit, informatiile sunt obţinute din baza de date ANAF

Caracteristici

- Destinaţie:construirea / reabilitarea / modernizarea / consolidarea /extinderea de case          
- Suma minimă: 45.000 RON
- Suma maximă:  până la 85% din valoarea investiţiei
- Termen maxim:  25 ani
Avans minim: - 15% daca termenul creditului este de maxim 20 de ani   
                       - 25% daca termenul creditului este mai mare de 20 de ani

Garanţii imobiliare:  - Ipotecă constituită în favoarea băncii asupra imobilului construit / reabilitat / modernizat /consolidat /extins prin credit
                                - Ipotecă constituită în favoarea băncii asupra terenului pe care se construieste
Pentru aducerea în garanţie a unui imobil în favoarea BCR este necesară evaluarea bunului de către un evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.
Efectuarea evaluării presupune plata unei taxe de evaluare, care depinde de tariful practicat şi comunicat de către evaluator. Plata evaluării se face către BCR, fie direct către evaluator, în funcţie de opţiunea ta de realizare a evaluării: printr-un evaluator cu care BCR are incheiat contract de colaborare sau de către evaluatorul preferat de tine cu care vei incheia un contract de prestare servicii.
Lista nationala evaluatori autorizati

Asigurări obligatorii : - Asigurarea obligatorie a constructiei (PAD), cesionată în favoarea BCR.
                                 - Asigurarea facultativă a constructiei ce constituie garanţia creditului, cesionată în favoarea BCR; aveti posibilitatea de a încheia la sediul BCR poliţa de asigurare facultativă a imobilului, pe toată perioada de creditare, la OMNIASIG VIG, dar se poate alege şi o altă societate de asigurări.
Asigurări opționale : - Asigurare de viaţă (contra cost) în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate stabilite de Asigurator.
                                 - Asigurarea complexă (contra cost)  care te sprijină, în situaţie de şomaj,concediu medical prelungit şi invaliditate totală şi permanentă (în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate stabilite de Asigurator)
                                 - Asigurarea pentru afecţiuni grave şi invaliditate parţială şi permanentă(contra cost) care te sprijină, în situaţia  apariţiei riscurilor de infarct miocardic, cancer, accident vascular cerebral, invaliditate parţială şi permanentă (în condiţiile îndeplinirii cerinţelor de eligibilitate stabilite de Asigurator)

Costuri

- Rambursarea creditului: se face în rate lunare totale egale sau descrescătoare, într-un cont curent standard sau într-un cont curent de derulare credit, în funcţie de opţiune
- Dobânda variabilă este formată din Indicele de referinţă ROBOR la 6 luni (ROBOR 6M), la care se adaugă marja fixă/an (în procentul menţionat în tabel). Astfel, după perioada de dobândă fixă (5 ani sau 10 ani) urmează o rată de dobândă variabilă, care se modifică semestrial, independent de voinţa BCR, în funcţie de evolutia Indicelui de referinţă ROBOR la 6 luni. Ca urmare a acestei fluctuaţii, valoarea ratelor tale lunare va creşte sau va scădea.
- Costul asigurărilor obligatorii - Costuri percepute de terţe părţi, care nu sunt cunoscute de BCR:
- Onorariile notariale de autentificare şi taxele de intabulare a contractului de vânzare-cumpărare
- Costul pentru evaluarea garanţiei de către un evaluator care nu este contractat de BCR, conform opţiunii exprimate de către tine
- Comision unic: 90 RON pentru prestarea serviciilor cuprinse la data solicitării împrumutatului în lista de tarife şi servicii afişată la sediul BCR
- Pentru rambursarea anticipată totală sau parţială a creditului contractat, comisionul de rambursare anticipată va fi 0.

Calculator rate BCR

Documente necesare

Clienții pentru care veniturile sunt raportate la ANAFşi încasate de client în contul curent la BCR:
      - Fară documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF);
      - În cazul veniturilor din salarii, banca poate solicita suplimentar de la angajator Adeverința privind durata contractului de muncă în urmatoarele situații - angajați pe perioadă determinată,  clienți care lucrează la actualul angajator de mai puțin de 36 luni;
       - În cazul în care veniturile curente sunt mai mari cu 20% faţă de veniturile din anul anterior, banca va solicita documente suplimentare;
      -  În cazul veniturilor din pensii este necesară prezentarea Deciziei de pensionare definitivă.

Clienții pentru care veniturile nu sunt raportate la ANAF (salariații MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Poliție Comunitară, Jandarmerie, salariații penitenciarelor sau ai altor unități cu caracter special);
      - Adeverința angajator (pentru clienții care încasează salariul în cont la BCR);
      - Adeverinta de salariu (pentru clientii care nu incaseaza salariul in cont la BCR);

Clienți pentru care veniturile din pensie nu sunt raportate la ANAF:
       - Talon de pensie recent sau extras de cont curent;
       - Decizia de pensionare definitivă;

BCR admite în calcul şi alte tipuri de venituri: venituri obţinute de client din activităţi independente, alte venituri pe perioadă determinate încasate de persoane fizice (din alte surse), venituri obţinute din contracte individuale de muncă/contracte de îmbarcare ale navigatorilor, alte venituri (rentă viageră, burse doctorale, postdoctorale etc.)

ALTE DOCUMENTE

 - acte de proprietate ale imobilului adus în garanţie - diferă în funcţie de destinaţia creditului (ex.: copii după actul de proprietate înregistrat la Biroul de Carte Funciară, copii după documentaţia cadastrală).
- extras CF actualizat pentru imobil sau teren
- cadastru/ schita/ releveu pentru imobil sau teren
- incheiere de intabulare a dreptului de proprietate asubra imobilului sau terenului
- contract de antrepriza pentru constructia ce urmeaza sa se realizeze,  din care sa reiasa pretul constructiei, avansul achitat si diferenta ramasa de plata
- dovada achitarii avansului  (ex. extras cont curent, depozit, ordin, de plata, mentiune in antecontract/ contract etc.)
- autorizatia de constructie pentru imobilul ce urmeaza sa se construiasca
- devizul estimativ si graficul de executie al lucrarilor ce urmeaza sa se execute conform contractului de antrepriza ( formulare standard ale bancii )
- dovada instituirii ipotecii de rang 1, pe autorizatia de constructie la OCPI

Detalii suplimentare :

Sursa - BCR - creditul ipotecar Casa Mea

© CASE LEMN CASANEO 2021
83
Positive SSL
Developer: [Instagram]